ALL MATCHUPS
TOP 10 BOTTOM 10
B's vs WCE +29.6 C's vs WBD -25.7
B's vs GC +26.6 F's vs SYD -22.2
C's vs COL +23.3 F's vs PA -17.4
B's vs COL +22.1 B's vs CAR -17.2
C's vs HAW +13.9 B's vs SYD -15.7
B's vs WBD +12.2 B's vs STK -13.2
F's vs NM +8.0 B's vs GEE -12.8
F's vs GEE +7.3 F's vs WBD -11.9
F's vs BRI +5.8 F's vs HAW -10.6
B's vs FRE +5.7 B's vs MEL -10.3
BACKS CENTRES
B's vs WCE +29.6 C's vs COL +23.3
B's vs GC +26.6 C's vs HAW +13.9
B's vs COL +22.1 C's vs STK +5.7
B's vs WBD +12.2 C's vs CAR +5.5
B's vs FRE +5.7 C's vs GEE +4.9
B's vs ESS +5.7 C's vs ESS +3.3
B's vs HAW +3.0 C's vs RIC +2.3
B's vs BRI +0.5 C's vs GC +0.6
B's vs NM +0.3 C's vs FRE +0.6
B's vs PA -0.3 C's vs PA -0.6
B's vs RIC -3.3 C's vs BRI -2.3
B's vs ADE -5.1 C's vs ADE -2.8
B's vs GWS -6.1 C's vs GWS -3.1
B's vs MEL -10.3 C's vs WCE -4.5
B's vs GEE -12.8 C's vs MEL -5.7
B's vs STK -13.2 C's vs SYD -7.0
B's vs SYD -15.7 C's vs NM -7.4
B's vs CAR -17.2 C's vs WBD -25.7
FORWARDS RUCKS
F's vs NM +8.0 R's vs STK +25.5
F's vs GEE +7.3 R's vs PA +16.5
F's vs BRI +5.8 R's vs ESS +11.9
F's vs GWS +3.5 R's vs WBD +10.1
F's vs CAR +2.8 R's vs NM +10.0
F's vs RIC +2.6 R's vs BRI +8.3
F's vs COL +2.4 R's vs SYD +2.5
F's vs GC +1.1 R's vs HAW +1.6
F's vs FRE +0.7 R's vs WCE +0.5
F's vs ESS -0.7 R's vs COL -0.5
F's vs MEL -5.6 R's vs FRE -6.3
F's vs ADE -5.7 R's vs RIC -12.2
F's vs STK -7.4 R's vs ADE -13.5
F's vs WCE -9.4 R's vs GEE -17.2
F's vs HAW -10.6 R's vs CAR -18.5
F's vs WBD -11.9 R's vs GC -22.0
F's vs PA -17.4 R's vs GWS -31.5
F's vs SYD -22.2 R's vs MEL -47.5
HITOUTS
1. STK 47 10. GEE 31
2. WBD 46 11. ADE 31
3. FRE 40 12. BRI 30
4. GWS 38 13. PA 28
5. NM 36 14. ESS 28
6. RIC 35 15. SYD 26
7. CAR 32 16. GC 23
8. WCE 31 17. COL 19
9. HAW 31 18. MEL 17